Digital Marketing 2.0
Digital Marketing 2.0
Digital Marketing 2.0 คือคอร์สอบรมและเวิร์คช้อปการตลาดดิจิทัลโดยมุ่งเน้นการปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดยุคดิจิทัล ทั้งเรื่องมุมมองการวางแผน การใช้เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งกรอบความคิดที่นักการตลาดควรรู้เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแผนธุรกิจของตัวเองได้


หัวข้อการบรรยาย
 • การตลาดดิจิทัลพื้นฐาน
 • พฤติกรรมควรรู้ของผู้บริโภคยุคดิจิทัล
 • Digital Customer Journey
 • การวางแผนการตลาดดิจิทัล
 • เครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่จำเป็น
 • Search
 • Facebook / Instagram
 • LINE
 • YouTube
 • การวัดผลการตลาดดิจิทัล
 • การโต้ตอบบนสื่อออนไลน์ & Crisis Management
Essential Content Marketing
Essential Content Marketing
คอร์สอบรมและ Workshop การทำ Content Marketing โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจพื้นฐานสำคัญของการทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ แนวคิดที่จำเป็นต้องรู้ เครื่องมือและเทคนิคในการสร้างคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพ

 • Content Marketing เบื้องต้น
 • เรื่องควรรู้ในการทำคอนเทนต์บนออนไลน์
 • แนวทางในการออกแบบคอนเทนต์
 • Workshop การทำ Content Strategy
 • การทำ Content Optimization ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • กรณีศึกษาในการทำคอนเทนต์ของแบรนด์ต่างๆ